Waarom kan / wil uw huisarts geen CBR rijbewijs keuring 75+ niet verrichten ?

Waarom kan / wil uw huisarts geen CBR rijbewijs keuring 75+ niet verrichten ?

Het volgende geeft de KNMG voor advies aan huisartsen m.b.t. het afgeven van geneeskundige verklaringen

Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Als behandelend arts mag je geen geneeskundige verklaring afgeven over eigen patiënten.

Geneeskundige verklaringen beoordelen of iemand in staat is om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen. Maar ook: is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Alleen door een onafhankelijk arts

Een geneeskundige verklaring mag alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een onafhankelijke beoordeling maken van de situatie. In veel gevallen is het verstandig de patiënt te verwijzen naar een arts die de criteria kent voor het toewijzen van de desbetreffende voorziening. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, extra informatie bij jou opvragen bij en/of andere behandelend artsen.


Waarom is dit zo geregeld?

Als behandelend arts moet je je kunnen concentreren op de behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan onder druk komen te staan wanneer je een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. 

Het voorkomt dat de patiënt vanuit persoonlijke belangen niet alle informatie met je deelt die noodzakelijk is voor zijn behandeling en/of toewijzing van de voorziening.

Als behandelend arts ben je niet altijd op de hoogte van de criteria die bepalen of een voorziening kan worden toegewezen, of de vaardigheden die nodig zijn om bepaalde dingen te doen. Het is daarom ook in het belang van de patiënt dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet welke zaken wel en niet van belang zijn voor de beoordeling.

   Doorverwijzen van patienten

   U kunt uw patiënt adviseren het volgende te doen: 

   1. navraag te doen bij de instantie die van hem een geneeskundige verklaring vraagt of hij niet kan volstaan met een verklaring van hemzelf over zijn gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst;

   2. een afschrift van zijn medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over zijn gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc.)  te verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt;

   3. contact te zoeken met een ter zake deskundige arts waarbij die patiënt niet onder behandeling staat. Deze arts kan met toestemming van de patiënt ook feitelijke informatie over zijn gezondheidstoestand bij jou of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken;

   4. de instantie die van hem een geneeskundige verklaring verlangt, te vragen om een onafhankelijke arts voor hem te regelen.


    • Related Articles

    • Wat moet u meenemen naar de CBR keuring 75+ ?

     We gaan ervan uit dat u volgens het stappenplan aanvraag CBR keuring van het CBR keuringsformulieren heeft ontvangen en dat u een afspraak bij ons heeft gemaakt voor een medische keuring. Zo niet dan kunt u hier het stappenplan vinden voor het ...
    • CBR procedure groot rijbewijs

     Bij het verlengen van uw groot rijbewijs (CDE) of bij aanvragen van een examen groot rijbewijs is een medische keuring noodzakelijk. Deze keuring dient te worden verricht door een arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts. Op de website van het ...
    • Hoe maak ik een afspraak voor een CBR keuring 75+ via de website?

     Kies onder  Keuringen  uw CBR keuring Klik hierna op de knop Maak direct een afspraak Vervolgens komt u op ons reserveringssysteem. U vult de gewenste keuring in, uw voorkeursdatum en tijdstip. Vervolgens klikt u op    Afspraak boeken  Tenslotte vult ...
    • Stappenplan verlengen rijbewijs vanaf 75 jaar

     Bekijk het stappenplan voor het verlengen van uw rijbewijs vanaf uw 75 ste levensjaar Klik voor het stappenplan op de bijlage
    • Overige visumkeuringen

     Wanneer uw specifieke visumkeuring niet staat vermeld op onze website betekent dit niet dat wij deze visumkeuring niet voor u kunnen uitvoeren. Omdat onze medische praktijk in een ziekenhuis is gelegen kunnen wij bijna alle aanvullende onderzoeken ...